Wiara

Wspólnota

„Jezus powiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18, 19-20) Jezus chce wśród nas przebywać. Chce przychodzić tam, gdzie kilka osób gromadzi …

Continue Reading
Wiara

Wyjść z błędu

„Jezus rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” (Mk 12, 24) Nie znam Boga. Wyobrażam Go sobie, ale Go nie znam. Wyobrażam Go sobie i zamykam Go w tym wyobrażeniu. A On jest inny. Jest ponad tym, co ja o Nim myślę. Jest ponad tym, co o Nim …

Continue Reading