Wiara

On Jest!

„Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim.[…] Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę” (Mk 14, 14.16) Jezus posłał uczniów. Dał im dokładne wskazówki i posłał. A oni poszli. Poszli, bo …

Continue Reading