Wiara

Chwast

„Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: <<Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!>>” (Mt 13, 36) Dziś Jezus zaprasza mnie do domu. Zaprasza, bym tak jak uczniowie usiadł i słuchał. Bym prosił, a On wszystko mi wyjaśni. Bo On chce bym rozumiał więcej. Nie chce bym zatrzymywał się …

Continue Reading