Wiara

Doskonale (nie)doskonały

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5, 48) Jezus nie chce bym był byle jaki. Nie chce by moje życie było byle jakie. On chce bym był doskonały. By moje życie było doskonałe. Bo On jest doskonały i takim mnie stworzył. Ale ja po ludzku to psuję. I dlatego Jezus …

Continue Reading