Wiara

Prawda i lęk

„Herod kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: <<Nie wolno ci jej trzymać.>>” (Mt 14, 3-4) Dwóch ludzi. Jedna prawda i dwa różne do niej podejścia. Lęk. Na pewno obu. Dzisiaj Bóg pokazuje mi Jana Chrzciciela. Tego, który na pustyni głosił nawrócenie. Tego, …

Continue Reading