Wiara

Misja

„Jezus powiedział: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.” (Mt 10, 7) Jezus mnie posyła. On chce bym szedł i niósł Dobrą Nowinę. Bym mówił o Nim. O Jego Królestwie. Ale nie tylko mam mówić. Ja mam przybliżać to Królestwo. Mam sprawiać (z Jego pomocą) by ono już teraz się spełniało. Jezus mówi: Uzdrawiajcie …

Continue Reading