Wiara

Mesjasz

„Jezus zapytał uczniów: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>>.” (Mt 16, 15-16) Piotr był pewien. On nie potrzebował innych znaków. On wiedział. Wiedział za kim poszedł. I dlatego odważnie powiedział: „Ty jesteś Mesjasz!” Piotr wiedział, chociaż się zaparł. Wiedział i dlatego zapłakał. A ja? Czy naprawdę …

Continue Reading