Wiara

Wolny niewolnik

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15, 10a) Nie umiem kochać. Chociaż próbuję, to zawsze łapię się na tym, że bardziej myślę o sobie niż drugim człowieku. Nie umiem zrezygnować z siebie, dla drugiej osoby. Nawet najbliższej. Nie umiem kochać i Bóg o tym wie. Dlatego to On daje mi …

Continue Reading