Wiara

Trzy namioty

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. […] A oto obłok świetlany osłonił …

Continue Reading
Wiara

Prawo

„Jezus powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt 5, 17) Jezus wypełnia Prawo. Nie znosi Go. Nie usuwa i nie zmienia, lecz całym sobą realizuje to, czego Bóg uczy od początku stworzenia. I mnie do tego zaprasza. Jezus wypełnia Prawo. Wypełnia je miłością. Nie robi tego z …

Continue Reading