Wiara

Pustynia

„Jezus rzekł: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6, 51) Jezus daje mi chleb. Daje mi swoje ciało. Daje mi siebie.Bo chce, bym żył. Bym miał w sobie życie wieczne. I nie patrzy …

Continue Reading