Wiara

Świnie

„Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani […] A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: <<Jeżeli na wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!>> Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. […] Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; …

Continue Reading