Wiara

Wyjść z błędu

„Jezus rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” (Mk 12, 24) Nie znam Boga. Wyobrażam Go sobie, ale Go nie znam. Wyobrażam Go sobie i zamykam Go w tym wyobrażeniu. A On jest inny. Jest ponad tym, co ja o Nim myślę. Jest ponad tym, co o Nim …

Continue Reading