Wiara

echo

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrztu udzielał, ale bym głosił Ewangelię i to nie dzięki biegłości słowa, by nie odbierać znaczenia krzyżowi Chrystusa. 1 Kor 1, 17   siadam do pisania słowa jak pociski lecą spod moich palców słowo po słowie wystrzeliwane na oślep w pustą przestrzeń kartki chybiam… dobieram nowe składam słowa padają na …

Continue Reading
Wiara

Nie-wiara

O tak zapewniam was: jeśli ktoś uwierzy we mnie, to dzieła, które ja spełniam, i on spełniać będzie… J 14, 12 Syn co jedno jest z Ojcem Słowo raz wypowiedziane odwieczne codzienne Ja człowiek wiary nie-wiary słów rzuconych na wiatr słucham… Daj mi wiarę… bym robił to co Ty robisz Daj mi wiarę bym patrzył …

Continue Reading
Wiara

Modlitwa = przemiana

„Jezus wziął Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się pomodlić. Kiedy się modlił, zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego szata stała się lśniąco biała.” (Łk 9, 28-29) Jezus wyszedł na górę. Wyszedł by się modlić, spotkać się z Ojcem. I spotkał się, a to spotkanie Go przemieniło. I nie chodzi tylko …

Continue Reading
Wiara

Wierzę?

„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.” (J 14, 12) Nie wierzę w Jezusa! Nie wierzę, bo gdybym wierzył dokonywałbym takich dzieł jak On. A ja… Nie wierzę w Jezusa, bo nie współpracuję z Jego łaską. On zaprasza mnie …

Continue Reading
Wiara

Nie kocham Jezusa?

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę […] Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” (J 14, 23-24) Nie kocham Jezusa! Tak wynika z Jego słów. Bo gdybym Go kochał zachowywałbym Jego naukę. A ja… Ile razy słyszałem o miłości do drugiego człowieka? A ile tej miłości jest we mnie? Przecież miłość …

Continue Reading