Wiara

Świadectwo

„Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.” (J 19, 35) Nie mogę nie świadczyć. Nie mogę milczeć, skoro Bóg daje mi się poznać. Skoro Bóg umiera za mnie i zostaje ze mną w Eucharystii. Nie mogę milczeć. Tyle razy doświadczyłem Bożej obecności. Tyle …

Continue Reading
Wiara

Szczęście

„Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich.” (Mt 5, 1-2) Jezus chce mnie uczyć. On chce bym wyszedł z nim na górę. Bym usiadł i słuchał tego co On mówi. A On uczy mnie czym jest prawdziwe szczęście. Pokazuje, że mogę …

Continue Reading