Wiara

(Nie)Sprawiedliwy

„Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: <<Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi>>.” (Łk 15, 1-2) Jezus pokazuje dzisiaj dwie postawy. Dwa typy ludzi, którzy przychodzą do Niego. Którzy słuchają Jego słów. Pierwsi to celnicy i grzesznicy. Ci, którzy (na własne życzenie) …

Continue Reading
Wiara

Komora

„Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.” (Mt 9, 9) Dla Jezusa nie ma straconej okazji. Nie ma sytuacji, której On by nie wykorzystał. By trafić do ludzkiego serca. Tak jak za Mateuszem. Jezus już wychodził z …

Continue Reading