Wiara

Słowo Boga

„Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.” (J 17, 14) Otrzymałem słowo. Od Boga. On mi je dał, bo nie jestem z tego świata. Bo On nie jest z tego świata i ten świat Go nie rozumie. I ja …

Continue Reading
Wiara

Nie mogę milczeć

„Oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 20) Nie mogę nie głosić Ewangelii. Nie mogę, sam Pan mnie do tego wzywa. On sam chce, bym szedł… a On pójdzie ze mną. Gdziekolwiek jestem mam opowiadać Dobrą Nowinę o zbawieniu. Mam mówić, że …

Continue Reading