Wiara

Wybrany

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.” (J 15, 16a) Zostałem wybrany. Sam Bóg wybrał mnie i zaprosił do współpracy. Ja nic od siebie nie zrobiłem. Stałem i czekałem. Jezus jako pierwszy wyciągnął do mnie dłoń, a ja mogłem …

Continue Reading
Wiara

Przyjaciel

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.” (J 15, 14) Jestem przyjacielem Jezusa. Nie dlatego, że na to zasługuję. Jestem przyjacielem, bo On tak powiedział. To On mnie tak traktuje i zaprasza bym ja tak samo potraktował Go. Ale Jezus stawia też wymóg tej przyjaźni. A jaki? Chce bym wykonywał Jego przykazania. …

Continue Reading