Wiara

Prawo

„Jezus powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt 5, 17) Jezus wypełnia Prawo. Nie znosi Go. Nie usuwa i nie zmienia, lecz całym sobą realizuje to, czego Bóg uczy od początku stworzenia. I mnie do tego zaprasza. Jezus wypełnia Prawo. Wypełnia je miłością. Nie robi tego z …

Continue Reading
Wiara

Wolny niewolnik

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15, 10a) Nie umiem kochać. Chociaż próbuję, to zawsze łapię się na tym, że bardziej myślę o sobie niż drugim człowieku. Nie umiem zrezygnować z siebie, dla drugiej osoby. Nawet najbliższej. Nie umiem kochać i Bóg o tym wie. Dlatego to On daje mi …

Continue Reading