Wiara

Wybieram świnie

„Jezus z uczniami przybył na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. […] Jezus powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział Mu: <<Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu>>. […] Gdy  …

Continue Reading
Wiara

Świnie

„Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani […] A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: <<Jeżeli na wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!>> Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. […] Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; …

Continue Reading