Wiara

Droga

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. J 14, 6 Mrok spowija świat. Wstaję… Spoglądam w niebo. Chmury wciąż przesłaniają pomarańczowe światło wschodzącego słońca. I tylko jeden promień wytrwale przebija się przez zasłonę i tworzy. Tworzy moją drogę. Kamyk po kamyku. Milimetr po milimetrze. Wyruszam… Z …

Continue Reading
Wiara

Dwoje

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.” (Mk 6, 7-8) Jezus rozsyła uczniów po dwóch. Tych których powołał, by szli za Nim. Tych, …

Continue Reading
Wiara

Żniwa

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.” (Mt 9, 35) Jezus szedł do ludzi. Nie czekał, aż ktoś do Niego przyjdzie. Szedł i nauczał. Szedł i uzdrawiał. I ja mam iść. Do tego posyła mnie Jezus. On sam mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, …

Continue Reading
Wiara

Misja

„Jezus powiedział: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.” (Mt 10, 7) Jezus mnie posyła. On chce bym szedł i niósł Dobrą Nowinę. Bym mówił o Nim. O Jego Królestwie. Ale nie tylko mam mówić. Ja mam przybliżać to Królestwo. Mam sprawiać (z Jego pomocą) by ono już teraz się spełniało. Jezus mówi: Uzdrawiajcie …

Continue Reading
Wiara

Nie mogę milczeć

„Oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 20) Nie mogę nie głosić Ewangelii. Nie mogę, sam Pan mnie do tego wzywa. On sam chce, bym szedł… a On pójdzie ze mną. Gdziekolwiek jestem mam opowiadać Dobrą Nowinę o zbawieniu. Mam mówić, że …

Continue Reading