Wiara

Przemiana

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. […] Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: << Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza >>. Nie wiedział bowiem, co należy …

Continue Reading
Wiara

On Jest!

„Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim.[…] Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę” (Mk 14, 14.16) Jezus posłał uczniów. Dał im dokładne wskazówki i posłał. A oni poszli. Poszli, bo …

Continue Reading
Wiara

Odmieniony

„Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.” (Mk 14, 25) Jezus chce mnie przemieniać. On chce bym stawał się nowy, tak jak On stał się nowy. Chce, bym razem z Nim umarł dla świata… by narodzić się na nowo. I dlatego …

Continue Reading