Wiara

Radosny post

„Jezus rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” (Mt 9, 15) Jezus chce bym był radosny. Chce bym cieszył się każdym dniem. Każdą chwilą… spędzoną z Nim. I dlatego daje mi post. Czas w którym mam się umartwiać. …

Continue Reading
Wiara

Niedowiarek

„Jezus rzekł do Tomasz: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” (J 20, 27) Jestem jak Tomasz. Nie dowierzam słowom. Łatwo poddaję w wątpliwość świadectwa. Ciągle potrzebuję dowodów. I je dostaję. Jezus pokazuje mi siebie. W mojej codzienności. Daje mi …

Continue Reading
Wiara

(nie) ze świata

„Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (J 15, 19b) Nie jestem ze świata. Chociaż z niego pochodzę, to z niego nie jestem. Bo mój Pan z niego nie jest. Nie jestem ze świata i dlatego nie mogę zgodzić się na to, co świat proponuje. Nawet jak …

Continue Reading