Wiara

Niewygodne słowa

„Jezus powiedział: Sam Dawid mówi w Duchu Świętym.” (Mk 12, 36a)

05.06.2015

Dawid otwierał się na Ducha Świętego. Pozwolił by Duch wypełnił Jego serce. I mówił. Mówił to, co Duch chciał, aby On powiedział. To co miało zburzyć wyobrażenia i zbudować… prawdę.

My też otrzymaliśmy Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Jego dary, by się nimi dzielić. Otrzymaliśmy, by On w nas działał. By On nas prowadził po to, byśmy my działali w Nim.

Tylko musimy saię otworzyć. Tylko ja muszę się otworzyć. Muszę zgodzić się mówić to, co Duch będzie chciał. Muszę zgodzić się robić to, do czego natchnie mnie Duch Święty. Muszę zaryzykować.

A wtedy wielki tłum będzie mnie słuchał (por. Mk 12, 37b). Nie dlatego, że ja będę mówił. Nie dlatego, że powiem coś naprawdę mądrego. Ale dlatego, że to Duch Święty będzie prowadził moje słowa. On je wypełni. On otworzy serca słuchaczy. On…

Podobnie jak działał w Jezusie. Jak działał w apostołach. Nawet gdy mówili rzeczy niewygodne dla świata, On działał. A ludzie słuchali.

Dawid otworzył się na Ducha Świętego. I ja muszę to zrobić. By mówić… słowa niewygodne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *