Wiara

Brama

Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7, 13-14)

23.06.2015

Mam szukać ciasnej bramy. Mam szukać drogi, która nie będzie najwygodniejsza. Która, nie będzie luksusowa. Mam iść tam, gdzie niewielu idzie.

Dziś Jezus uświadamia mi, że być Jego uczniem to wybierać to, co trudne w oczach świata. To rezygnować ze swoich wygód, na rzecz Jego królestwa. Na rzecz drugiego człowieka. Chociaż świat mówi inaczej. Chociaż każe mi patrzeć ciągle na siebie, to mam iść pod prąd.

Tylko w ten sposób będę prawdziwie żył. Otrzymałem drogocenną perłę (świętość) i mam ją ocalić. Mam ją ustrzec przed tym, co nieczyste. Mam ją uchronić przed swoją nieczystością. Przed swoim grzechem!

I dlatego mam wybierać ciasną bramę. I dlatego mam iść pod prąd. Mam rezygnować z siebie i swoich wygód. Bo to jest droga świętości. Bo to jest droga prawdziwego szczęścia. Bo tylko tak pomnożę to, co otrzymałem. Rozwinę świętość, którą Bóg mnie obdarzył.

Dziś Jezus przypomina, że Jego królestwo to miłość. Miłość do drugiego człowieka. Miłość do Boga (właśnie w tym człowieku). Bez szukania swego. Bez oceniania. Bez szukania wygód.

On poszedł taką drogą. Do końca. I mnie na nią zaprasza!

Czy odważę się iść za Nim?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *