Wiara

On zbawia!

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3, 17) Jezus mnie nie potępia. Nie przekreśla mnie, nawet gdy odwracam się od Niego. On mnie zbawia! On po to przyszedł by dać mi nową szansę. Codziennie. By dać mi nowe życie. …

Continue Reading
Wiara

Jezus

„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2, 30-32) Symeon wyczekiwał Pana. Czekał na Jego przyjście i Go wypatrywał. I dlatego Go nie przegapił. Ujrzał Tego, którego zapowiadali prorocy. Który przyniósł światu zbawienie. Jezusa Chrystusa. I ja mogę Go oglądać. Codziennie. W …

Continue Reading
Wiara

Radość czuwania

„Jezus powiedział: Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał” (Łk 12, 37) Dziś Jezus mówi o czuwaniu. Wzywa bym zawsze był gotowy. Bym potrafił (tak jak święci męczennicy) zostawić wszystko. I pójść na ucztę… Ale Jezus mówi o …

Continue Reading
Wiara

Światło

„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5, 16) Chcę świecić. Chcę zawsze być na świeczniku, by ludzie mnie widzieli. By ludzie mnie podziwiali. Mówili o mnie. I by mnie chwalili, bo tak miło jest być docenionym. Tak dobrze czuję się, gdy …

Continue Reading