Wiara

miłość bez Miłości

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39)   Dzisiaj Jezus mnie przestrzega. Przestrzega, bym nie szedł przez życie sam. Bym nie szukał rozwiązania swoich problemów. Nie wymyślał jak mam żyć, co robić, jak reagować na pojawiające się sytuacje. A przynajmniej bym nie …

Continue Reading
Wiara

Radość czuwania

„Jezus powiedział: Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał” (Łk 12, 37) Dziś Jezus mówi o czuwaniu. Wzywa bym zawsze był gotowy. Bym potrafił (tak jak święci męczennicy) zostawić wszystko. I pójść na ucztę… Ale Jezus mówi o …

Continue Reading
Wiara

Szczęście

„Jezus powiedział: Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne.” (Łk 6, 22) Dziś Jezus mówi o szczęściu. Mówi czym jest prawdziwe szczęście. Co jest jego źródłem. A co nie. I dlatego zestawia ze sobą błogosławieństwa …

Continue Reading
Wiara

Szczęście

„Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich.” (Mt 5, 1-2) Jezus chce mnie uczyć. On chce bym wyszedł z nim na górę. Bym usiadł i słuchał tego co On mówi. A On uczy mnie czym jest prawdziwe szczęście. Pokazuje, że mogę …

Continue Reading
Wiara

Boża wola

„Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” (J 21, 22) Jezus ma plan. On ma pomysł na moje życie. On ma pomysł na życie każdego z nas. On wie co dla mnie najlepsze i mnie do tego zaprasza. Tylko ja nie zawsze się z Nim zgadzam. Wnikam, jak …

Continue Reading