Wiara

Wolny niewolnik

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15, 10a) Nie umiem kochać. Chociaż próbuję, to zawsze łapię się na tym, że bardziej myślę o sobie niż drugim człowieku. Nie umiem zrezygnować z siebie, dla drugiej osoby. Nawet najbliższej. Nie umiem kochać i Bóg o tym wie. Dlatego to On daje mi …

Continue Reading
Wiara

Wierzę?

„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.” (J 14, 12) Nie wierzę w Jezusa! Nie wierzę, bo gdybym wierzył dokonywałbym takich dzieł jak On. A ja… Nie wierzę w Jezusa, bo nie współpracuję z Jego łaską. On zaprasza mnie …

Continue Reading
Wiara

Tak czynię?

„Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał” (J 14, 31) Jezus mówi dużo o sobie. Uczy mnie, że odchodzi do Ojca. Ale wróci. Odchodzi, ale ja mam się z tego cieszyć (sic!). Bo przecież Ojciec jest większy od Niego i Jezus robi to co Mu Ojciec …

Continue Reading
Wiara

Nie kocham Jezusa?

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę […] Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” (J 14, 23-24) Nie kocham Jezusa! Tak wynika z Jego słów. Bo gdybym Go kochał zachowywałbym Jego naukę. A ja… Ile razy słyszałem o miłości do drugiego człowieka? A ile tej miłości jest we mnie? Przecież miłość …

Continue Reading