Wiara

Okruchy

„Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: <<Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha>>. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. […] A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: <<Panie, dopomóż mi!>> On jednak odparł: Nie …

Continue Reading
Wiara

Żywy chleb

„Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zastąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6, 51) Dziś Jezus zaprasza mnie bym jadł chleb. On sam mi go daje, bo chce bym miał w sobie życie. Bym nigdy nie był …

Continue Reading
Wiara

Pustynia

„Jezus rzekł: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6, 51) Jezus daje mi chleb. Daje mi swoje ciało. Daje mi siebie.Bo chce, bym żył. Bym miał w sobie życie wieczne. I nie patrzy …

Continue Reading
Wiara

Chleb

„Ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.” (J 6, 24) Ludzie szukali Jezusa. Doświadczyli spotkania z Nim. Doświadczyli cudu, lecz mimo to utracili Go z oczu. Pozwolili, by odszedł. A oni nie wiedzieli gdzie. Jednak Go znaleźli. A On …

Continue Reading
Wiara

On Jest!

„Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim.[…] Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę” (Mk 14, 14.16) Jezus posłał uczniów. Dał im dokładne wskazówki i posłał. A oni poszli. Poszli, bo …

Continue Reading
Wiara

Odmieniony

„Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.” (Mk 14, 25) Jezus chce mnie przemieniać. On chce bym stawał się nowy, tak jak On stał się nowy. Chce, bym razem z Nim umarł dla świata… by narodzić się na nowo. I dlatego …

Continue Reading