Wiara

Lekki ciężar

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30) Jezus mnie zaprasza. Zaprasza bym przyszedł i się …

Continue Reading
Wiara

miłość bez Miłości

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39)   Dzisiaj Jezus mnie przestrzega. Przestrzega, bym nie szedł przez życie sam. Bym nie szukał rozwiązania swoich problemów. Nie wymyślał jak mam żyć, co robić, jak reagować na pojawiające się sytuacje. A przynajmniej bym nie …

Continue Reading
Wiara

Wybieram świnie

„Jezus z uczniami przybył na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. […] Jezus powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział Mu: <<Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu>>. […] Gdy  …

Continue Reading
Wiara

Łaska

„Jezus powiedział: Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości” (Łk 16, 8) Jestem synem światłości. Dziś Jezus chce bym to sobie uświadomił. I tak żył. I dlatego mówi przypowieść o nieuczciwym rządcy. Nie po to by pochwalić jego nieuczciwość. Nie po to by do niej zachęcić. On chce …

Continue Reading
Wiara

Posłany

„Idźcie i głoście: <<Bliskie już jest królestwo niebieskie>>.” (Mt 10, 7) Jezus mnie posyła. On sam mnie wybiera, chociaż wie, że nie jestem doskonały. Że jestem słaby i łatwo upadam. Chociaż wie, że Go zdradzę. Chociaż wie, że wpadam w pychę. To jednak mnie posyła. Tak jak apostołów. Tych, których sam wybrał. Których znał. A …

Continue Reading
Wiara

Żniwa

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.” (Mt 9, 35) Jezus szedł do ludzi. Nie czekał, aż ktoś do Niego przyjdzie. Szedł i nauczał. Szedł i uzdrawiał. I ja mam iść. Do tego posyła mnie Jezus. On sam mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, …

Continue Reading
Wiara

Świnie

„Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani […] A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: <<Jeżeli na wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!>> Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. […] Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; …

Continue Reading
Wiara

Drugi

„Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.” (Mk 10, 31) Nie muszę być pierwszy. Nie zawsze moje musi być na wierzchu. Nie zawsze musi być tak, jak ja zaplanowałem. Jezus zaprasza mnie, bym rezygnował ze swoich przyzwyczajeń. Proponuje prosty układ – ja rezygnuję z siebie, ze swoich planów, swoich pomysłów na życie, a On daje …

Continue Reading