Wiara

Szczerość

„Jezus przywołał tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.” (Mk 7, 14-15) Jezus znów wytyka mi brak szczerości. Znów uświadamia mi, że nie zawsze w swoim sercu potwierdzam to, …

Continue Reading
Wiara

Nowa droga

„Do Jezusa podeszli uczniowie Jana i zapytali: <<Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?>> Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” (Mt 9, 14-15) Świat nas nie akceptuje. Nie rozumie tego, …

Continue Reading
Wiara

Światło

„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5, 16) Chcę świecić. Chcę zawsze być na świeczniku, by ludzie mnie widzieli. By ludzie mnie podziwiali. Mówili o mnie. I by mnie chwalili, bo tak miło jest być docenionym. Tak dobrze czuję się, gdy …

Continue Reading
Wiara

Sacrum czy Profanum?

„Jezus rzekł: Oddajcie Cezarowi to co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” (Mk 12, 17) Nie jestem ze świata, ale żyję w tym świecie. Żyję i wszystkie problemy świata też mnie dotykają. Żyję i się zastanawiam: Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Czy mam pójść do świata, czy się od …

Continue Reading
Wiara

Słowo Boga

„Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.” (J 17, 14) Otrzymałem słowo. Od Boga. On mi je dał, bo nie jestem z tego świata. Bo On nie jest z tego świata i ten świat Go nie rozumie. I ja …

Continue Reading
Wiara

Jedność w Bogu

„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.” (J 17, 25-26) Świat nie zna Boga. I ja nie znam Boga. Chociaż wydaje mi się, że …

Continue Reading
Wiara

Radość i spokój

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.” (J 16, 20) Świat się bawi. Codziennie na nowo wzbudza w sobie radość. Codziennie daje tyle powodów do radości. Bawi się stworzeniem. Bawi się w stwórcę. Wciąż trwa karnawał. Pozorna …

Continue Reading
Wiara

(nie) ze świata

„Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (J 15, 19b) Nie jestem ze świata. Chociaż z niego pochodzę, to z niego nie jestem. Bo mój Pan z niego nie jest. Nie jestem ze świata i dlatego nie mogę zgodzić się na to, co świat proponuje. Nawet jak …

Continue Reading
Wiara

Tak czynię?

„Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał” (J 14, 31) Jezus mówi dużo o sobie. Uczy mnie, że odchodzi do Ojca. Ale wróci. Odchodzi, ale ja mam się z tego cieszyć (sic!). Bo przecież Ojciec jest większy od Niego i Jezus robi to co Mu Ojciec …

Continue Reading