Wiara

Miłość ponad ofiarą

„Gdybyście zrozumieli co znaczy: <<Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary>>, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.” (Mt 12, 7-8) Jezus daje mi szabat. Daje mi niedzielę. Daje mi czas wolny. On chce bym odpoczął. Bym znalazł czas dla Niego. Dla rodziny. Ale chce bym był w tym wolny. Bym w tym wszystkim pamiętał, …

Continue Reading
Wiara

We dwoje

„Następnie Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby ani pieniędzy w trzosie.” (Mk 6, 7-8) Jezus posłał apostołów. On sam ich wybrał. Dał im swoją moc. Swoje …

Continue Reading
Wiara

Zysk

„Piotr rzekł do Jezusa: <<Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?>>” (Mt 19, 27) Piotr pyta Jezusa o zyski. Jak prawdziwy biznesmen, kalkuluje czy dobrze ulokował swoją pracę. Czy opłaca mu się decyzja którą podjął? I Jezus mu odpowiada. Mu i pozostałym apostołom. Obiecuje im władzę w Jego królestwie. Obiecuje im …

Continue Reading
Wiara

Odwagi!

„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16) Dziś Jezus mnie ostrzega. Sam mówi, że nie będzie łatwo. Że mam iść tam, gdzie mogą mnie znienawidzić. Gdzie będę jak owca, między wilkami. Ale mam się nie bać. Nie dlatego, że jestem silny. Nie …

Continue Reading
Wiara

Posłany

„Idźcie i głoście: <<Bliskie już jest królestwo niebieskie>>.” (Mt 10, 7) Jezus mnie posyła. On sam mnie wybiera, chociaż wie, że nie jestem doskonały. Że jestem słaby i łatwo upadam. Chociaż wie, że Go zdradzę. Chociaż wie, że wpadam w pychę. To jednak mnie posyła. Tak jak apostołów. Tych, których sam wybrał. Których znał. A …

Continue Reading
Wiara

Żniwa

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.” (Mt 9, 35) Jezus szedł do ludzi. Nie czekał, aż ktoś do Niego przyjdzie. Szedł i nauczał. Szedł i uzdrawiał. I ja mam iść. Do tego posyła mnie Jezus. On sam mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, …

Continue Reading
Wiara

Pewność

„Pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Jezusa i, oddając pokłon, prosił: << Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie>>. […] Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go.” (Mt 9, …

Continue Reading
Wiara

Znam Jezusa?

„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem: <<Skąd On to ma? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat …

Continue Reading
Wiara

Nowa droga

„Do Jezusa podeszli uczniowie Jana i zapytali: <<Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?>> Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” (Mt 9, 14-15) Świat nas nie akceptuje. Nie rozumie tego, …

Continue Reading
Wiara

Niedowiarek

„Jezus rzekł do Tomasz: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” (J 20, 27) Jestem jak Tomasz. Nie dowierzam słowom. Łatwo poddaję w wątpliwość świadectwa. Ciągle potrzebuję dowodów. I je dostaję. Jezus pokazuje mi siebie. W mojej codzienności. Daje mi …

Continue Reading