Wiara

Działanie

„Jezus odpowiedział Marcie: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” (Łk 10, 41-42) Jestem działaczem. Często chcę coś robić. Nie potrafię usiedzieć w miejscu i mam tysiąc pomysłów na sekundę. Jestem działaczem, często wbrew rozsądkowi. I wkurzam się, gdy coś …

Continue Reading
Wiara

Intymność

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. […] Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: <<Rabbuni>>, to znaczy Nauczycielu!” (J 20, 1.16) Maria naprawdę kochała Jezusa. Była gotowa zarwać dla Niego noc. Była …

Continue Reading
Wiara

Sługa

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.” (Mt 12, 18a, 19-20) Dziś Jezus ukazuje swoją pokorę. Pokazuje (za prorokiem Izajaszem), że jest pokornym Sługą. Że chociaż jest Panem, przychodzi jak …

Continue Reading
Wiara

Miłość ponad ofiarą

„Gdybyście zrozumieli co znaczy: <<Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary>>, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.” (Mt 12, 7-8) Jezus daje mi szabat. Daje mi niedzielę. Daje mi czas wolny. On chce bym odpoczął. Bym znalazł czas dla Niego. Dla rodziny. Ale chce bym był w tym wolny. Bym w tym wszystkim pamiętał, …

Continue Reading
Wiara

Doskonale (nie)doskonały

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5, 48) Jezus nie chce bym był byle jaki. Nie chce by moje życie było byle jakie. On chce bym był doskonały. By moje życie było doskonałe. Bo On jest doskonały i takim mnie stworzył. Ale ja po ludzku to psuję. I dlatego Jezus …

Continue Reading
Wiara

JA

„Jezus powiedział: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5, 38-39) Nie potrafię przebaczać! Nie potrafię rezygnować ze swojego Ja! Tak łatwo oddaję innym. Tak często, myślę jak odegrać się za …

Continue Reading
Wiara

Prawo

„Jezus powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt 5, 17) Jezus wypełnia Prawo. Nie znosi Go. Nie usuwa i nie zmienia, lecz całym sobą realizuje to, czego Bóg uczy od początku stworzenia. I mnie do tego zaprasza. Jezus wypełnia Prawo. Wypełnia je miłością. Nie robi tego z …

Continue Reading
Wiara

Najważniejsze pytanie

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15b) Jezus pyta mnie o miłość. I robi to trzykrotnie, jakby chciał mi coś pokazać. Interesuje Go to, czy Go kocham. Ale nie tylko… Jezus pyta mnie czy kocham Go więcej niż inni. Czy jestem gotowy poświęcić wszystko dla tej miłości. Czy jestem w …

Continue Reading
Wiara

Boża jedność

„Chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.” (J 17, 22-23) Jezus wzywa do jedności. On chce byśmy byli jedno, …

Continue Reading
Wiara

Boża chwała

„Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.” (J 17, 4) Jezus wypełnił wolę Boga. Narodził się po to, by oddać swoje życie. Oddać za mnie. Oddać za Ciebie. Oddać za nas. On po to przyszedł, by zrobić to, co nakazał Mu Ojciec. I tak otoczył Boga …

Continue Reading