Wiara

Nadmiar

„Na weselu w Kanie Galilejskiej stało sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli” (J 2, 6-8) Gdy na weselu zabrakło …

Continue Reading
Wiara

Największy

” Jezus przywołał dziecko, postawił je przed uczniami i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Mt 18, 2-3) Chcę być zbawiony. Chcę wejść do królestwa niebieskiego. Chcę… ale wciąż własnymi siłami. A Jezus dzisiaj pokazuje drogę. Pokazuje, jak przyjąć to co On oferuje. …

Continue Reading
Wiara

Potęga (nie)wiary

„Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.” (Mt 17, 20) Nie wierzę. Po dzisiejszych słowach Jezusa mogę śmiało powiedzieć: Nie wierzę. I nie potrafię uwierzyć. Chociaż próbuję. Chociaż po ludzku się staram. Nie …

Continue Reading
Wiara

Poniżenie

„Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: << Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha >>. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: << Odpraw ją, bo krzyczy …

Continue Reading
Wiara

Znak

„Wówczas rzekli do Jezusa niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: << Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie>>. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.” (Mt 12, 38-39) Żądam znaku. Tak jak faryzeusze żądam znaku. Znaku, który potwierdzi słowa Jezusa. …

Continue Reading
Wiara

We dwoje

„Następnie Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby ani pieniędzy w trzosie.” (Mk 6, 7-8) Jezus posłał apostołów. On sam ich wybrał. Dał im swoją moc. Swoje …

Continue Reading
Wiara

Pewność

„Pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Jezusa i, oddając pokłon, prosił: << Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie>>. […] Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go.” (Mt 9, …

Continue Reading
Wiara

Znam Jezusa?

„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem: <<Skąd On to ma? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat …

Continue Reading
Wiara

Niedowiarek

„Jezus rzekł do Tomasz: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” (J 20, 27) Jestem jak Tomasz. Nie dowierzam słowom. Łatwo poddaję w wątpliwość świadectwa. Ciągle potrzebuję dowodów. I je dostaję. Jezus pokazuje mi siebie. W mojej codzienności. Daje mi …

Continue Reading
Wiara

Paraliż

„Przynieśli Jezusowi paralityka, leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.” (Mt 9, 2) Jestem jak paralityk. Sam nie potrafię przyjść do Jezusa. Sam nie potrafię zmobilizować się, by stanąć przed Nim. Potrzebuję innych ludzi. Potrzebuję nakazów. Potrzebuję wsparcia. Bo inaczej odpuszczam sobie spotkanie z Bogiem. …

Continue Reading